Om verksamheten

Advokatpartner har bedrivit advokatverksamhet alltsedan 1992


Från och med år 2021 bedriver advokat Lars-Göran Eriksson och advokat Cristina Bjelvert-Olsson advokatverksamhet i sina egna respektive advokatfirmor.