Lars-Göran Eriksson

Advokat

Verksamhet

Bedriver från och med 2021 advokatverksamhet i egen advokatfirma Advokat Lars-Göran Eriksson AB.

Inriktning

Affärsjuridik samt Allmän och speciell fastighetsrätt, nyttjanderätt till fast egendom, såsom hyra och arrende.

Fastighetsbildning och planläggning.

Tvångsianspråktagande av mark bl.a. expropriation, ledningsrätt, vägrätt m.m.

Regler för markanvändning. Biträder vid processer och förlikningar samt med juridisk vägledning och upprättande av avtal.

Bakgrund

  • Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1977.
  • Tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt 1978-1980.
  • Domarutbildad vid Svea hovrätt 1980-1981.
  • Godkänd fiskal vid Svea hovrätt 1981.
  • Biträdande jurist vid G. Grönbergs Advokatbyrå i Stockholm 1981-1983.
  • Verksam vid LRF Juridiska Byrån 1983-1991, varav som chefsjurist vid Falu kontoret 1986-1991.
  • 1992-2020 advokatverksamhet som grundare och partner i APR Advokatpartner AB.

GDPR