Christina Bjelvert-Olsson

Advokat

Verksamhet

Bedriver från och med 2021 advokatverksamhet i egen advokatfirma Advokat Christina Bjelvert-Olsson AB.

Verksamhetsinriktningen är densamma som tidigare bedrivits inom APR Advokatpartner AB, d.v.s. affärsjuridik med särskild inriktning på fastighetsrätten.

Inriktning

Allmän och speciell fastighetsrätt. Affärsjuridik. Nyttjanderätt till fast egendom, såsom arrende och hyra.

Fastighetsbildning och planläggning. Regler för användning av mark och vatten, som ärenden enligt vattenlag och miljölagen.

Tvångsianspråktaganden, såsom expropriationer och andra tvångsförordnanden; exempelvis ledningsrätt, vägrätt m.m. Biträder såväl större som mindre fastighetsägare i processer samt med juridisk vägledning.

Bakgrund

  • Högskoleutbildning i engelska språket 1976-1977.
  • Jur. kand. vid Uppsala Universitet 1981.
  • Notarie vid Karlstad tingsrätt 1982-1984.
  • Fiskalsaspirant/fiskal vid Svea Hovrätt 1984-1986.
  • Tingsfiskal vid Falu tingrätt 1986-1988.
  • Biträdande jurist - Levanders Advokatbyrå 1989-1991.
  • Delägare i Levanders Advokatbyrå 1991-1992.
  • 1992-2020 advokatverksamhet som grundare och partner i APR Advokatpartner AB.

GDPR